Tjänster

Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå!

Aekonom.se är en flexibel, auktoriserad redovisningsbyrå som kan erbjuda en lösning skräddarsydd för just dig och ditt företag. Allt beroende på storlek, bransch, anställda, mål och visioner.

Att ha oss som redovisningsbyrå innebär att du kan fokusera på din egen kärnverksamhet och samtidigt känna dig trygg med att vi löser ekonomiarbetet. Vi arbetar enligt REX, så som kund hos oss kan du räkna med hög kvalitet i din redovisning. Vi håller oss uppdaterade och har kunskap kring gällande lagar och regler, då vi utbildar och uppdaterar oss ofta & löpande

Bokföring

Vi ser till så att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet så att du tryggt kan lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen till oss

Deklaration

Vi hjälper ditt företag med deklarationen och ser till så att allt blir rätt och riktigt. Vi har koll på vilka momssatser som gäller, vilka avdrag du kan göra samt vilka bilagor som gäller för dig, vilket kan vara svårt att hålla koll på själv.

Kundfakturor

Vi hjälper gärna till med kundfaktureringen och ser såklart till så att uppgifterna på fakturan är korrekta. Vi har även möjlighet att stämma av inbetalningar så sena betalningar inte ska påverka er likviditet.

Leverantörsfakturor

Hos oss kan du välja att överlåta hela, eller delar av allt arbete med inkommande fakturor. Från betalning och registrering till bokföring och avstämd leverantörsreskontra

Löneservice

Vi på Aekonom.se kan även hjälpa ditt företag med löneadministration. Vi vet vilken djungel det kan vara med semesteruträkningar, kollektivavtal, sjukfrånvaro mm Vi ordnar allt ifrån beräkningar till lönespecifikationer

Momsrapportering

Momsregelverket förändras löpande och kan vara komplicerat. Vi löser allt kring momsredovisning, momsrådgivning & skattedeklarationer

Årsbokslut

Som auktoriserad byrå upprättar vi en bokslutsrapport, som är ett kvalitetsbevis för företagets redovisning och en bekräftelse på att lagar och regler är uppfyllda.

Årsredovisning

Vi sammanställer din bokföring för året och ser till så att årsredovisningen kommer Bolagsverket tillhanda i god tid.